Over ideeSCAN

Is de ideeSCAN iets voor mij?​​​​​​

Ben je een ondernemer met een uitgewerkt idee of concept dat je op de markt wilt brengen? Dan kun je jouw creaties beschermen door er intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) voor aan te vragen. Na het invullen van de ideeSCAN ontvang je een gepersonaliseerd overzicht met de intellectuele eigendomsrechten die het meest van toepassing zijn op jouw idee.

Wat is intellectuele eigendom?

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto's. Er zijn verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten. Sommige rechten moet je officieel vastleggen, zoals een octrooi of merkrecht. Andere rechten, zoals auteursrecht, ontstaan automatisch.

Wat kan ik ermee doen?

Een idee op zich kun je niet beschermen met IE-rechten. Dat kan enkel als het al concreet is uitgewerkt. Met de ideeSCAN krijg je inzicht in de IE-rechten die het meest op jouw idee van toepassing zijn. Zo weet je wat je kunt beschermen en waar je op moet letten bij de verdere ontwikkeling van jouw idee.

Doe de ideeSCAN

 

Wist je dat...?


een louter idee niet kan worden beschermd? Jouw idee moet een concrete vorm hebben gekregen, anders maak je geen kans.

je alleen bescherming krijgt in die landen waar je jouw intellectuele eigendom hebt geregistreerd?

Dat intellectuele eigendom ook voor kmo's van belang én betaalbaar is?

er ook wetgeving is over bedrijfsgeheimen waarbij je automatisch ook bescherming krijgt voor de voor jouw bedrijf belangrijke informatie? Maar dan moet je wel zelf maatregelen genomen hebben om die informatie geheim te houden.

het ©-symbool staat voor copyright of auteursrecht? Door gebruik te maken van © kan de auteur aangeven dat er auteursrechten rusten op zijn creatie.

software automatisch beschermd wordt door het auteursrecht?

de douane namaak kan tegenhouden?

het inschakelen van een expert op het gebied van intellectuele eigendom verstandig kan zijn als je er weinig van weet.

de Belgische wetgeving voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten afzonderlijke regelingen heeft voorzien voor de overdracht ervan van werknemer naar werkgever?

de loutere betaling van de factuur niet betekent dat de eigendomsrechten worden overgedragen aan de klant? Dat moet specifiek schriftelijk gebeuren.

een mondelinge overeenkomst ook een contract is?  Alleenbewijs dat maar eens!

je soms kunt optreden tegen iemand die jou domeinnaam ingenomen heeft.