Over ons

De ideeSCAN is gemaakt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving over Intellectuele Eigendom.

VLAIO
Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Contacteer onze bedrijfsadviseurs om je wegwijs te maken in intellectuele eigendom, of kom naar één van de infosessies die we organiseren.

BOIP
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast kan je bij BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT. Contacteer ons Informatiecentrum met al uw vragen. 

FOD economie, Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE).
De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) is een openbare dienst van de federale overheid. De DIE maakt deel uit van de FOD Economie een is bevoegd voor alle vragen over intellectuele eigendom

ideeSCAN werd geproduceerd en vormgegeven door Internetbureau Swis  www.swis.nl


Wat is intellectuele eigendom?

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto's. Bent u een ondernemer met een uitgewerkt idee of concept dat u op de markt wilt brengen? Dan kunt u uw creaties beschermen door er intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) voor aan te vragen. Er zijn verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten, die u los van elkaar of in combinatie kunt gebruiken. De keuze die u maakt, is afhankelijk van verschillende factoren.

intellectuele eigendom


Copyright © 2019 BOIP
Niets uit deze ideeSCAN mag worden overgenomen zonder toestemming van BOIP. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met BOIP.

De inhoud van deze tool is door BOIP en VLAIO samengesteld met het oogmerk ondernemers te informeren over wat intellectuele eigendomsrechten zijn en wat ze voor hen kunnen betekenen. 

De inhoud van de tool is:

  • Algemene informatie 
  • Niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig en volledig up-to-date;
  • Geen professioneel en/of juridisch advies.

BOIP en VLAIO bevelen te allen tijde de bijstand door een juridisch specialist in intellectueel eigendomsrecht aan bij specifieke gevallen of problemen die zich op enig moment voordoen in het handelsverkeer. BOIP en VLAIO wijzen elke vorm van aansprakelijkheid die op basis van de inhoud van deze tool op een van hen of beiden wordt gedaan van de hand.