Wist je dat...?

een louter idee niet kan worden beschermd? Jouw idee moet een concrete vorm hebben gekregen, anders maak je geen kans.
je alleen bescherming geniet in die landen waar je jouw intellectuele eigendom hebt geregistreerd?
intellectuele eigendom ook voor kmo's van belang én betaalbaar is?
er ook wetgeving is over bedrijfsgeheimen waarbij je automatisch ook bescherming krijgt voor de voor jouw bedrijf belangrijke informatie, maar dan moet je wel zelf maatregelen genomen hebben om die informatie geheim te houden?
het ©-symbool staat voor copyright of auteursrecht. Door gebruikt te maken van © kan de auteur aangeven dat er auteursrechten rusten op zijn creatie?
software automatisch beschermd wordt door het auteursrecht?
de douane namaak kan tegenhouden?
het inschakelen van een expert op het gebied van intellectuele eigendom verstandig kan zijn als je er weinig van weet
de Belgische wetgeving voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten afzonderlijke regelingen heeft voorzien voor de overdracht ervan van werknemer naar werkgever?
de loutere betaling van de factuur niet betekent dat de eigendomsrechten worden overgedragen aan de klant? Dat moet specifiek schriftelijk gebeuren?
een mondelinge overeenkomst ook een contract is, maar bewijs dat maar eens.... ?
je soms kunt optreden tegen iemand die jouw domeinnaam ingenomen heeft.

​​​​​​