Wist je dat...?

een idee op zichzelf niet kan worden beschermd? Jouw idee moet een concrete vorm hebben gekregen.
je alleen bescherming krijgt in die landen waar je jouw intellectueel eigendom hebt geregistreerd?
Dat intellectueel eigendom ook belangrijk en betaalbaar is voor het KMO?
er wetgeving is over bedrijfsgeheimen waarbij je automatisch ook bescherming krijgt voor de voor jouw bedrijf belangrijke informatie? maar dan moet je wel zelf maatregelen genomen hebben om die informatie geheim te houden.
het ©-symbool staat voor copyright of auteursrecht? Door gebruikt te maken van © kan de auteur aangeven dat er auteursrechten rusten op zijn creatie.
software automatisch beschermd wordt door het auteursrecht?
de douane namaak kan tegenhouden?
het inschakelen van een expert op het gebied van intellectueel eigendom verstandig kan zijn als je er niet zoveel van weet.
dat de Belgische wetgeving voorziet in een aparte regeling voor de overdracht van de verschillende intellectuele eigendomsrechten door de werknemer aan de werkgever?
het enkel betalen van de factuur niet betekent dat de eigendomsrechten worden overgedragen aan de klant? Dat moet specifiek schriftelijk gebeuren.
een mondelinge overeenkomst ook een contract is?  Alleenbewijs dat maar eens!
je soms kunt optreden tegen iemand die jou domeinnaam ingenomen heeft.

​​​​​​