Colofon

Copyright © 2019 BOIP
Niets uit deze ideeSCAN mag worden overgenomen zonder toestemming van BOIP. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met BOIP.

De inhoud van deze tool is door BOIP, VLAIO en de FOD Economie samengesteld met het oogmerk ondernemers te informeren over wat intellectuele eigendomsrechten zijn en wat ze voor hen kunnen betekenen. 

De inhoud van de tool is:

  • Algemene informatie 
  • Niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig en volledig up-to-date;
  • Geen professioneel en/of juridisch advies.

BOIP, VLAIO en de FOD Economie bevelen te allen tijde de bijstand door een juridisch specialist in intellectueel eigendomsrecht aan bij specifieke gevallen of problemen die zich op enig moment voordoen in het handelsverkeer. BOIP, VLAIO en de FOD Economie wijzen elke vorm van aansprakelijkheid die op basis van de inhoud van deze tool op een van hen of beiden wordt gedaan van de hand.